Kamerové sledovací okruhy

Kamerové sledovací okruhy (CCTV)

Kamerové systémy slouží jak k monitorování vnitřních tak vnějších prostor objektů. Pohled kamer lze ovládat a sledovat z dispečninku, dálkově přes zabezpečené internetové připojení nebo zapnout automatické otáčení, popřípadě lze montovat jednoduché statické kamery.
Výstupy z kamer je možné ukládat do datových úložišť, ze kterých se později záznamy dají přehrávat. Naše firma provádí realizace kamerových sledovacích okruhů od návrhu, přes montáž a následnou servisní podporu.

Popis zabezpečení

Centrem kamerového systému, může být buď dispečink obsluhovaný ostrahou, nebo samostatné datové úložiště, kam se obrazy z kamer automaticky ukládají. Kamery lze připojit k ústřednímu prvku klasicky kabelem nebo bezdrátovou technologií. Systém je možné propojit, jak s elektronickým zapezpečovacím systémem, tak i s elektronickým požárním systémem. V případě porušení jedné z ochran se hlavní kamerový výstup automaticky přepne na místo alarmu.