Požární signalizace

Elektronická požární signalizace (EPS)

Elektronická požární signalizace slouží k prevenci, včasné signalizace vzniku požáru nebo úniku plynu. Využívají se zejména v objektech, kde se pohybuje větší množství lidí (nádraží, školy, obchodní domy, kulturní centra a pod), nebo kde by mohl případný požár napáchat velké škody (průmyslové linky, sklady, kanceláře). Nabízíme veškeré služby související s instalací a údržbou EPS. Provádíme posouzení, návrhy projektů, cenové kalkulace, instalace, servis a pravidelné revize EPS.

Popis zabezpečení

Podobně jako u EZS, je základem ústředna, která monitoru signály z přidružených přístrojů, mezi které patří:

  • detektory kouře
  • detektory plynu
  • tepelná čidla
  • manuální alarmy
  • a další

nebo naopak může vysílat poplachové signály na sirénu, popřípadě přímo na dispečing nebo hasičskou ústřednu.