FERMAX WayFi kit - sestava videotelefonu pro 1 účastníka

fermax1431_04_original.jpg

FERMAX WayFi kit - sestava videotelefonu pro 1 účastníka

Sestava WayFi pro 1 účastníka. Vstupní panel s 1 tlačítkem, videotelefon s funkcí přesměrování volání na mobilní telefon / telefony vlastníka kamkoliv přes WiFi a následně cloud (bezplatná funkce). Možnost otevírat vstupní dveře dálkově přes aplikaci v mob. telefonu.